Sterk Techniek Onderwijs

Het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs* ondersteunt scholen en regio’s bij het maken en uitvoeren van de regionale plannen. Ze bieden ondersteuning, data, inspiratie, tools en informatie om regio’s te helpen bij het vormen van het samenwerkingsverband, het planvormingsproces en de uitvoering.

Innofuture Deelnemer:
Sterk Techniek Onderwijs

Het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs* ondersteunt scholen en regio’s bij het maken en uitvoeren van de regionale plannen. Ze bieden ondersteuning, data, inspiratie, tools en informatie om regio’s te helpen bij het vormen van het samenwerkingsverband, het planvormingsproces en de uitvoering.