Emmen geeft Energie


Emmen geeft Energie

Hoe maak je een dorp of wijk energieneutraal? En hoe zorg je ervoor dat people, planet, productie en profit in verhouding zijn? Slim onderhandelen en goed combineren. Het team dat de gemeenschap van voldoende energie voorziet en daarbij alle verschillende belangen in evenwicht houdt, wint. Doe ook mee aan de We Energy Game.

Energienota Emmen – Emmen geeft Energie

In 2050 gebruiken inwoners en bedrijven in de gemeente Emmen geen fossiele brandstoffen meer voor het verwarmen van gebouwen. Zijn auto’s elektrisch of verbruiken ze andere duurzame brandstoffen. Produceren we grotendeels onze eigen elektriciteit en delen dit ook met anderen in energiecoöperaties. Gebruiken we de energie die we in de gemeente Emmen zelf opwekken. Een hoge ambitie, maar zeker niet onmogelijk. Deze ambitie halen we alleen als we hier samen mee aan de slag gaan. Emmen geeft energie!